CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

1. ĐỊNH NGHĨA CHÍNH SÁCH BẢO MẬT:
Trang web www.tokbokkionline.com (dưới đây được gọi là Trang Web) là một trang mua sắm thuộc quyền sở hữu của Hộ kinh doanh MY AN, giấy phép đăng ký kinh doanh số 32A8028249, cấp ngày 19 tháng 07 năm 2018 tại UBND Quận Hải Châu, Tp. Đà Nẵng (dưới đây được gọi là TOKBOKKI ONLINE). Chính sách bảo mật dưới đây làm rõ phạm vi thu thập, mục đích sử dụng, và phương pháp bảo mật mà TOKBOKKI ONLINE áp dụng cho cho thông tin của người sử dụng Trang Web (dưới đây được gọi là Quý Khách Hàng). Quý Khách Hàng được khuyến khích đọc chính sách bảo mật này mỗi khi sử dụng Trang Web để đảm bảo sự đồng thuận với việc thu thập thông tin của TOKBOKKI ONLINE. Chính sách có hiệu lực từ tháng 7, 2018 và sẽ được cập nhật để phù hợp với những thay đổi trong quy định bảo mật thông tin.

2. PHẠM VI THU THẬP THÔNG TIN:
TOKBOKKI ONLINE có thể thu thập những thông tin sau của Quý Khách Hàng:
• Tên
• Địa chỉ email
• Số điện thoại
• Địa chỉ giao hàng
• Các thông tin khác có liên quan đến quà tặng và khuyến mãi (ví dụ, ngày sinh nhật)

3. MỤC ĐÍCH THU THẬP THÔNG TIN:
Việc thu thập thông tin của Quý Khách Hàng nhằm liên hệ xác nhận khi Quý Khách Hàng đăng ký sử dụng dịch vụ trên Trang Web và giúp TOKBOKKI ONLINE cải thiện Trang Web, sản phẩm, và dịch vụ của mình. TOKBOKKI ONLINE cam kết sẽ không sử dụng thông tin của Quý Khách Hàng ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến giao dịch trên Trang Web. Quý Khách Hàng sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật tên đăng ký và mật khẩu của mình, đồng thời thông báo kịp thời cho TOKBOKKI ONLINE về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bất kỳ bên thứ ba nào khác để có biện pháp giải quyết phù hợp.

4. THỜI GIAN LƯU TRỮ THÔNG TIN
Dữ liệu cá nhân của Quý Khách Hàng sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự Quý Khách Hàng đăng nhập và thực hiện hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân Quý Khách Hàng sẽ được lưu trữ bảo mật trên máy chủ Trang Web của TOKBOKKI ONLINE.

5. ĐỊA CHỈ CỦA ĐƠN VỊ THU THẬP VÀ QUẢN LÝ THÔNG TIN CÁ NHÂN
Hộ kinh doanh My An – TOKBOKKI ONLINE
Địa chỉ: 121/39 Nguyễn Chí Thanh, Phường Hải Châu I, Quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng, Việt Nam
Hotline: 0935 000 243. Email: hotro@tokbokkionline.com

6. QUYỀN BẢO MẬT THÔNG TIN:
Quý Khách Hàng có quyền tiếp cận, cập nhật, và điều chỉnh thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản trên Trang Web. Quý Khách Hàng cũng có quyền xóa thông tin cá nhân mà Trang Web đã thu thập bằng cách gửi email cho TOKBOKKI ONLINE, chúng tôi cam kết sẽ tiến hành xóa toàn bộ thông tin cá nhân của Quý Khách Hàng được lưu giữ trên cơ sở dữ liệu, máy chủ, và các công cụ lưu trữ của TOKBOKKI ONLINE trong vòng 24 tiếng kể từ khi xác nhận yêu cầu. Khách hàng có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin các nhân cho bên thứ ba đến Ban quản trị của Trang Web. Khi tiếp nhận những phản hồi này, TOKBOKKI ONLINE sẽ xác nhận lại thông tin, phải có trách nhiệm trả lời lý do và hướng dẫn Khách hàng khôi phục và bảo mật lại thông tin.

7. CAM KẾT BẢO MẬT THÔNG TIN:
TOKBOKKI ONLINE cam kết cam kết bảo mật tuyệt đối thông tin cá nhân của Quý Khách Hàng theo chính sách bảo mật được nêu ở đây. Việc thu thập và sử dụng thông tin của Quý Khách Hàng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của Quý Khách Hàng. TOKBOKKI ONLINE sẽ không chuyển giao thông tin của Quý Khách Hàng cho bên thứ ba, trừ trường hợp có sự đồng ý của Quý Khách Hàng hoặc dưới yêu cầu truy xuất thông tin của cơ quan có thẩm quyền. Trong trường hợp cơ sở dữ liệu, máy chủ, hoặc công cụ lưu trữ thông tin của TOKBOKKI ONLINE bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân của Quý Khách Hàng, TOKBOKKI ONLINE sẽ có trách nhiệm thông báo cho Quý Khách Hàng và thông báo đến cơ quan chức năng để điều tra xử lý.

8. SỬ DỤNG COOKIES:
Trang Web có sử dụng Cookies, là những tập tin nhỏ chứa thông tin về sự điều hướng của Quý Khách Hàng khi truy cập vào Trang Web, với mục đích chính là để cải thiện trải nghiệm sử dụng Trang Web của Quý Khách Hàng và hoàn toàn không gây nguy hại cho máy tính. Trang Web không lưu trữ thông tin cá nhân quan trọng của Quý Khách Hàng trong cookies. Quý Khách Hàng có thể chấp thuận hoặc từ chối sử dụng cookies bằng cách điều chỉnh tính năng trình duyệt web của công cụ dùng để truy cập. Việc từ chối sử dụng cookies có thể hạn chế các tính năng của Trang Web và làm ảnh hướng đến trải nghiệm dùng Trang Web của Quý Khách Hàng.